Novinky

Podávám podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů

Tiskové prohlášení ministra financí: Podávám podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů

Ing. Miroslav Kalousek
Ing. Miroslav Kalousek

Vydáno

  • Generální inspekce bezpečnostních sborů
  • Kauza CASA
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Prohlášení
  • Veřejný sektor

V minulém týdnu jsem byl osočen a skandalizován nepravdivým tvrzením, že jsem měl telefonicky vyhrožovat vyšetřovateli případu CASA. Po zvážení všech okolností jsem dospěl k názoru, že nestačí tuto pomluvu pouze verbálně odmítnout. Podávám proto podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby prošetřila, jak toto tvrzení vzniklo a jakým způsobem proniklo na veřejnost. Vyšetřování by nemělo být příliš složité. Existují výpisy telefonických hovorů u operátora. Pevně doufám, že existuje i autentická a nesestříhaná nahrávka předmětného rozhovoru. Zjistit osobu, která informovala média, rovněž nemůže být příliš složité. O telefonickém rozhovoru byli informováni pouze tři lidé, já, vyšetřovatel a dozorový státní zástupce. Mně nebylo známo, že vyšetřovatel vyrobil jakýsi záznam a předal ho státnímu zástupci, já jsem to tedy zjevně být nemohl. V úvahu proto připadají pouze vyšetřovatel a dozorový státní zástupce.

Věřím, že takto banální zjištění lze vyšetřit v relativně krátké době a že bude možné celou tuto neuvěřitelnou záležitost brzy uzavřít. Jsem přesvědčen, že prefabrikace pomluvy a její následný únik ze spisu do médií měla jediný cíl: odvést pozornost od zcela zásadních připomínek odborného stanoviska Ministerstva financí, které zpracovalo pro Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny a které logicky vyvracejí nesmyslnou konstrukci obvinění v případu CASA. Jakékoliv mediální spekulace do ukončení vyšetřování nezávislou institucí (GIBS) jsou pouze nástrojem tohoto cíle.


Miroslav Kalousek
ministr financí 

Nejčtenější