Novinky

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí předložena Legislativní radě vlády

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Finanční gramotnost
  • Pojišťovnictví
  • Tisková zpráva
  • Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
  • Regulace
  • Pojišťovací zprostředkovatelé

Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Návrh byl Ministerstvem financí připraven v návaznosti na dvouletou činnost Pracovní skupiny k regulaci distribuce finančních služeb, jíž se vedle zástupců Ministerstva financí účastnili též reprezentanti České národní banky, profesních asociací a spotřebitelských sdružení.

Důvody pro předložení návrhu jsou zejména vývoj na trhu životního pojištění, zkušenosti s výkonem dohledu v sektoru zprostředkování pojištění a záměr sjednotit principy právní úpravy distribuce finančních produktů a služeb na celém finančním trhu. Zároveň se tímto návrhem zákona do českého právního řádu částečně zapracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).

„Novela zákona zejména zjednodušuje kategorizaci pojišťovacích zprostředkovatelů, zvyšuje požadavky na odbornost a posiluje pravidla jednání se zákazníkem. Znamená zlepšení kvality regulace na celém finančním trhu,“ uvádí náměstek ministra financí pro finanční trhy Radek Urban. 

Ze stávajících pěti kategorií zprostředkovatelů pojištění vzniknou nově jen kategorie dvě  - samostatní zprostředkovatelé a vázaní zástupci. Toto členění na principu odpovědnosti odráží již zavedenou a osvědčenou regulatorní úpravu na kapitálovém trhu.

V souladu s praxí v řadě členských států EU přináší předloha také zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost distributorů pojištění. Kvalifikace se bude univerzálně prokazovat složením odborné zkoušky, kterou přitom budou povinni podstoupit jak pojišťovací zprostředkovatelé, tak i přepážkoví zaměstnanci pojišťoven. Zkoušky budou nově zajišťovat pouze soukromé osoby, které k této činnosti získají akreditaci od České národní banky. Obsah zkoušky bude odvozen od zamýšlené produktové specializace uchazeče, přičemž se budou ověřovat jak jeho odborné znalosti, tak i dovednosti. Předpokládá se také povinné přezkušování distributorů v pravidelných pětiletých intervalech tak, aby byla zajištěna kontinuita jejich odbornosti.

Jedním z pilířů novely je také úprava pravidel jednání se zákazníkem. Ta směřuje především k vyššímu standardu odborné péče a zlepšení informovanosti zákazníka o nabízené pojistné službě i osobě distributora. „Naše zkušenosti ukazují, že vzhledem k relativní složitosti některých pojistných produktů na straně jedné a dané úrovni finanční gramotnosti obyvatelstva na straně druhé je potřeba dbát také na to, aby informace o pojištění byly zákazníkovi prezentovány v jemu srozumitelné a transparentní formě,“ zdůrazňuje Urban.

S ohledem na problémy identifikované v praxi prodeje životních pojištění, doléhající negativně jak na zákazníky, tak i na samotné pojišťovny, upravuje předloha rovněž přípustný způsob a rozsah uplatňování některých distribučních nákladů pojišťoven na zákaznících (tzv. počátečních nákladů životního pojištění se zhodnocující se složkou), které v současnosti představují pro pojišťovny hlavní zdroj zprostředkovatelských provizí. (Komentář příslušného ustanovení viz přílohu k tiskové zprávě.)

Účinnost nové právní úpravy se očekává k 1. lednu 2013. „Vzhledem k implementačním možnostem České národní banky a v zájmu vytvoření adekvátního prostoru pro adaptaci trhu na novou právní úpravu předpokládáme, že aplikace vybraných ustanovení novely zákona bude o určité období odložena,“ dodává náměstek Radek Urban. 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Komentář Ministerstva financí k návrhu ustanovení § 21h novely zákona č. 38/2004 Sb. (.PDF, 142 kB)

  • Zdroj: MF - 35 - odbor Finanční trhy II - 353 - odd. Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu,Komentář Ministerstva financí k návrhu ustanovení § 21h novely zákona č. 38/2004 Sb., ke stažení ve formátu Pdf,publikováno 21. června 2012

Nejčtenější