Novinky

Sdělení ke kauze Mostecké uhelné společnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Mostecká uhelná společnost
  • Trestní stíhání
  • Švýcarsko

Ministerstvo financí tímto sděluje, že na základě a po zpracování dostupných podkladů učinila Česká republika, jako poškozená, další kroky v uvedené záležitosti a podala u příslušných orgánů činných v trestním řízení v České republice trestní oznámení, ve kterém zároveň uplatnila svůj civilní nárok na náhradu způsobené škody. Předložený materiál shrnuje dosud známé, ale i nové, poznatky, a zpracovává je komplexně a v jedné analýze.

I nadále pokračuje trestní řízení ve Švýcarsku, ve kterém byla Česká republika označena jako poškozená strana, a domáhá se tomu odpovídajících práv. Předmětné trestní řízení ve Švýcarsku nebrání výše uvedenému zvolenému postupu a zpracovaný materiál v něm může být využit.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější