Novinky

Společné kroky MF a MMR vůči řídícímu orgánu ROP Severozápad

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • ROP Severozápad
  • Eurofondy

Dne 4. 6. 2012 byl vypraven společný dopis náměstků MF a MMR, který shrnuje problémy v implementaci fondů EU v rámci ROP SZ. Tento dopis  rozšiřuje pozastavení certifikace výdajů ROP SZ (již ode dne 25. 3. 2011) ze strany MF o pozastavení národního předfinancování ze strany MMR. Dále žádá výbor regionální rady ROP SZ, aby s okamžitou platností dočasně pozastavil vyhlašování nových výzev, schvalování projektů Výborem Regionální rady a podepisování Smluv o poskytnutí dotace.

Problematické oblasti v řešení MF a MMR jsou následující: policejní vyšetřování bývalého ředitele ROP Severozápad Ing. Petra Kušnierze, korekce požadovaná ze strany MF ohledně příjemce Krajská zdravotní, a.s., zjištění mimořádného auditu operací 35 vybraných projektů ROP SZ provedeného společností Deloitte Advisory s.r.o. pro Auditní orgán, podezření na netransparentnost hodnocení projektových žádostí a obvinění vznesená vedoucím odboru řízení programu ROP SZ na Monitorovacím výboru ROP SZ dne 22. 5. 2012.

V souladu s výše uvedenými závěry tohoto Monitorovacího výboru žádá MF a MMR o zaslání stanoviska a informace od řídícího orgánu 18. 6. 2012. Další kroky a opatření ze strany MF a MMR budou následovat.

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF
Jana Jabůrková, ředitelka odboru komunikace MMR

Nejčtenější