Novinky

Ministerstvo financí výsledky auditů nezkresluje

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Aktuálně.cz
  • Audit
  • Reakce
  • Tisková zpráva
  • Evropský účetní dvůr

V souvislosti s dnešními nepravdivými informacemi zveřejněnými na serveru Aktuálně.cz, uvádíme následující:

  • Ministerstvo financí rozhodně odmítá, že by docházelo ke zkreslování výsledků auditů. Zároveň upozorňujeme, že se jedná o návrh předběžných zjištění, po jehož zaslání následuje kontradiktorní řízení. Dosavadní zkušenosti prokazují, že konečné zprávy vydané po tomto řízení se výrazně liší od původních návrhů zpráv.
  • Porovnávání předběžných neprojednaných zjištění Evropského účetního dvora s konečnými projednanými výsledky národních auditních orgánů svědčí o záměrné manipulaci s daty a důvěrnými informacemi. Účetní dvůr označuje návrhy zpráv jako důvěrné právě proto, aby se předešlo těmto spekulacím. S jejich zveřejněním se počítá až po ukončení kontradiktorního řízení, během kterého jsou předběžné nálezy vypořádány a vysvětlená zjištění jsou následně vypuštěna. Navíc nelze souhlasit s tvrzením, že by Komise na základě předběžných zjištění krátila dotace.


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Nejčtenější