Novinky

Vláda schválila novelu zákona o rozpočtovém určení daní

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Rozpočtové určení daní
 • Sdílení daní
 • Tisková zpráva
 • Příjmy na obyvatele
 • Zákon o rozpočtovém určení daní
 • Veřejný sektor
 • Příjmy obcí

Ministerstvo financí předložilo koncem měsíce října 2011 vládě ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V souladu s Programovým prohlášením vlády jsou hlavními principy návrhu posílení sdílených daní obcí a snížení disproporcí v příjmech na obyvatele mezi obcemi.

Na základě dosaženého koaličního kompromisu byla Ministerstvem financí zpracována varianta změny zákona o rozpočtovém určení daní, kterou dnes schválila vláda:

 • Návrhem se zvyšuje objem sdílených daní obcí ze státního rozpočtu o 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč by představoval dosavadní příspěvek na školství poskytovaný z kapitoly VPS).
 • Nadále bude zachováno oddělení propočtu největších měst (Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) prostřednictvím vlastních přepočítacích koeficientů. Pokles sdílených daní u největších 4 měst v porovnání s objemem sdílených daní vyplývajícím z platné konstrukce v úhrnu o 1,1 mld. Kč. Z tohoto poklesu bude snížení u hl. m. Prahy činit 0,65 mld. Kč. Celkový pokles o 0,45 mld. Kč u měst Plzně (90 mil. Kč), Ostravy (158 mil. Kč) a Brna (203 mil. Kč) bude procentuálně vyvážený ve vztahu k objemu jejich příjmů ze sdílených daní. Použije se shodný přepočítací koeficient u těchto tří měst. Kompenzace ke krytí předpokládaného poklesu sdílených daní poskytnuty nebudou.
 • Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních území obce se návrhem nemění (zůstává ve výši 3 %), dochází však k významné změně, pokud jde o rozsah, v jakém je katastrální území obce promítnuto do propočtu. Výměra, která je zohledněna v propočtu, se návrhem omezuje maximálně na plochu 3 hektary na obyvatele. Důvodem pro toto opatření je dlouhodobá kritika existujících neopodstatněných extrémů v daňových příjmech některých obcí, které získávají vlivem značné výměry katastrálních území. K poklesům příjmů v porovnání s modelem současného systému sdílených daní takto dochází u 378 obcí, a to zejména v nejnižších velikostních kategoriích.
 • Na základě zadání Programového prohlášení byla předkladatelem zkoumána také vhodnost kritérií uplatněných při přerozdělení sdílených daní. Návrh obsahuje zvýšení váhy kritéria (prostého) počtu obyvatel na 10 % (dnes 3 %), nově se navrhuje zapojení kritéria počtu žáků ZŠ a dětí MŠ s váhou 7 %.
 • Hodnota výnosu na obyvatele, zjištěná jako průměr výnosů za jednotlivé obce v rámci sledovaných velikostních kategorií, bude na úrovni 9 tis. Kč nebo vyšší.

Účinnost právní úpravy se navrhuje od počátku roku 2013.

Související informace

Prezentace - Návrh na změnu RUD (.PDF, 255 kB)

Prezentace - Návrh na změnu RUD (kompromisní návrh)

 • Zdroj: MF - oddělení 102 - Komunikace; publikováno 23.5.2012; ke stažení ve formátu PDF

Tabulka teoretického propočtu RUD (.XLS, 1547 kB)

Teoretický propočet sdílených daňových příjmů obcí a srovnání současného systému RUD s návrhem nového RUD

 • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 23.5.2012; ke stažení ve formátu Excel

Doplňující informace k novele RUD - změna daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Vláda zároveň schválila návrh zákona, o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který taktéž novelizuje zákon o rozpočtovém určení daní.

 • Obě novely zákona RUD (v podobě schválené vládou dne 23.5.2012) respektují platný právní stav. Každá z nich řeší jen „svou“ tj. dílčí problematiku. Nyní je třeba, aby jejich vzájemný soulad zajistila Poslanecká sněmovna PČR (podle výsledné podoby každé z novel a zejména podle pořadí, v jakém budou schvalovány).
 • Výsledné znění musí promítat trvalé navýšení sdílených daní u obcí o 12 mld. Kč (1). Současně se (jen pro roky 2013-2015) koriguje výše podílů obcí (a krajů) na dani z přidané hodnoty a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti tak, aby územní samosprávné celky neparticipovaly na přínosech z některých dílčích opatření realizovaných v rámci tzv. úsporného balíčku (2).
 • Od roku 2016 výše podílů krajů činí 8,28 % DPH a 8,92 % ostatní sdílené daně; tj. vrací se na hodnotu roku 2013 před promítnutím úsporného balíčku.
 • Od roku 2016 výše podílů obcí odpovídá jen navýšení o 12 mld. Kč (21,93 % DPH a 23,58 % ostatní sdílené daně).

Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 23.5.2012

 • Zdroj: MF - odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování; publikováno 23.5.2012

Nejčtenější