Novinky

Ministerstvo financí požaduje finanční opravu v kauze nákupů zdravotnických přístrojů Krajské zdravotní a.s.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Audit
  • Krajská zdravotní, a.s.
  • Ministerstvo financí
  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Nákup zdravotnických přístrojů
  • ROP Severozápad
  • Tisková zpráva
  • Veřejná zakázka
  • Veřejný sektor

Na základě závěrů mimořádného auditu u Krajské zdravotní, a.s. v rámci veřejné zakázky „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Krajská zdravotní, a.s.“ Ministerstvo financí požaduje finanční opravu v celkové výši 176 132 385 Kč.

Výdaje na pořízení zdravotnického zařízení a přístrojů ve výši 416 959 452 Kč byly Krajské zdravotní a.s. proplaceny řídícím orgánem ROP Severozápad z prostředků, které na předfinancování projektů poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ministerstvo financí neprovedlo refundaci z evropských prostředků a doporučilo již v listopadu 2011 řídícímu orgánu ROP Severozápad, aby zahájil řízení o odvodu z důvodu porušení rozpočtové kázně tak, aby byly neoprávněně použité prostředky vymoženy od příjemce Krajské zdravotní a.s. a následně vypořádány s Ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud k vymožení od příjemce nedojde, budou nezpůsobilé výdaje ze strany Ministerstva pro místní rozvoj požadovány od řídícího orgánu ROP Severozápad.

Z hlediska řádného finančního řízení byla ze strany MF stanovena výše způsobilých výdajů ve výši 321 102 756 Kč. Zbylé výdaje ve výši 95 856 696 Kč nebyly dle názoru MF vynaloženy v souladu se zásadou řádného finančního řízení. Ze způsobilých výdajů ve výši 321 102 756 Kč bude MF na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže požadovat provedení 25% finanční opravy, tj. 80 275 689 Kč, a to v souladu s pokyny EK ohledně korekcí při pochybeních při zadávání veřejných zakázek.

Celková požadovaná finanční oprava tak dosahuje 176 132 385 Kč (95 856 696 Kč + 80 275 689 Kč).

Jan Gregor,
náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty

Nejčtenější