Novinky

Ministerstvo financí upozorňuje na množící se případy zneužití identifikačních údajů („ukradená identita“)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Osobní identifikační údaje
  • Krádež identity
  • Zneužití identifikačních údajů
  • Veřejný sektor
  • Finanční analytický úřad

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v souvislosti se svými aktuálními zjištěními varuje veřejnost a současně ji nabádá k maximální obezřetnosti při poskytování osobních údajů (jméno s příjmením, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu), ale i kopií průkazů totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) nebo kopií výpisů z bankovních účtů.

Při své činnosti totiž v poslední době zaznamenal několik případů zneužití osobních identifikačních údajů třetích osob při zakládání bankovních účtů přes internet. K takové „krádeži identity“ pachatelé tohoto typu trestné činnosti zneužívají kopií osobních dokladů a kopií výpisů z účtů, které od třetích osob získali většinou pod falešnou záminkou poskytnutí nebankovní půjčky nabízené na internetu.

„Vzniklou situaci považujeme za velmi znepokojující, intenzivně ji sledujeme, analyzujeme a snažíme se o odhalení co největšího počtu takových podvodných jednání,“ uvedl ředitel FAÚ Milan Cícer. „V rámci své kontrolní činnosti také posuzujeme, zda jednotlivé banky, při zakládání účtů přes internet neporušily některé ze zákonných povinností", upřesnil Milan Cícer, „současně náš útvar chystá návrh legislativního řešení, které by účinným způsobem zabránilo zakládání bankovních účtů na cizí identitu“, dodal.

Nejčastější způsob zneužití cizí identity:

  • Pachatel získal osobní údaje jiné osoby tak, že na internetu inzeroval nabídku poskytnutí nebankovní půjčky a od zájemce vylákal fotokopie občanského a řidičského průkazu a výpisu z účtu (vedeného u jiné banky na zájemcovo jméno).
  • Takto získané kopie dokumentů pak pachatel zaslal bance, u níž si chtěl na cizí jméno založit účet. Banka pachateli spolu s číslem jeho nově založeného účtu sdělila, že účet aktivuje až poté, co na něj pachatel zašle alespoň jednu korunu z jeho již existujícího účtu. Tím bance podle zákonem stanovených pravidel potvrdí shodu identifikačních údajů s údaji na zaslaných kopiích.
  • Ke splnění této podmínky, pachatel vyzval zájemce o nebankovní půjčku, aby ze svého účtu převedl na konkrétní účet (který pachateli nově založila banka) alespoň jednu korunu. Po připsání platby banka zasláním klíče a hesla k internetovému bankovnictví pachateli umožnila ovládání účtu, aniž by původní zájemce o nebankovní půjčku o existenci účtu založeného na jeho identitu vůbec věděl.
  • V konečné fázi podvodu pak pachatel již jen sdělil žadateli, že mu půjčka nebyla poskytnuta a další komunikaci s ním přerušil.

Společným rysem takto a obdobně páchané trestné činnosti je vždy absence jakéhokoli přímého osobního kontaktu jednotlivých aktérů mezi sebou (banka, pachatel, zájemce). Veškerá komunikace probíhá zásadně elektronickou a případně i telefonickou cestou, přičemž pachatel zpravidla využívá speciálně pro jednotlivé případy založené e-mailové adresy a anonymní předplacené telefonní karty. Dalším typickým znakem a současně varovným signálem pro potenciální zájemce by mohlo být, že pachatel se na internetu při nabídce nebankovní půjčky snaží vzbudit zdání seriózního poskytovatele, aniž by však k němu byly ve veřejně dostupných zdrojích dohledatelné jakékoli reference.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější