Novinky

Vláda na svém včerejším zasedání schválila pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2011–2015

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Konvergenční program
 • Střednědobá fiskální strategie
 • Tisková zpráva
 • Vláda ČR
 • Veřejný sektor

Vláda na svém zasedání dne 25. dubna 2012 schválila pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2011–2015 (KP) a předloží ji do 30. dubna 2012 Evropské komisi a Radě k hodnocení. KP specifikuje základní souhrnné makroekonomické a fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná rozpočtová opatření formou střednědobé fiskální strategie vlády reprezentující vývoj veřejných financí ČR ve středním i dlouhodobém horizontu.

Do KP byly zapracovány fiskální dopady jak již přijatých systémových reforem, tak i dopady konsolidačního balíku, který vláda schválila 11. dubna 2012.

Při přípravě KP byla plně respektována role Parlamentu ČR. Již v průběhu dubna před projednáním KP na schůzi vlády byl informován o způsobu, jak ČR reagovala na minulá doporučení Rady vydaná při otevření Procedury při nadměrném schodku (EDP) a při projednávání loňské aktualizace KP. S návrhem KP byli seznámeni i sociální partneři vlády, kteří se mohli k dokumentu vyjádřit v rámci vnějšího připomínkového řízení.

Obsahově je KP postaven na tom, že výše zmíněné systémové reformy a aktuální balík konsolidačních opatření zajistí, že deficity sektoru vlády budou klesat na 2,9 % v roce 2013, 1,9 % v roce 2014 a 0,9 % v roce 2015. Průměrné fiskální úsilí představuje 0,5 p.b. a zajistí stabilizaci dluhové kvóty. Dodržení této strategie umožní dosáhnout v roce 2015 střednědobého rozpočtového cíle stanoveného pro ČR na –1 % HDP. Současně v souladu s doporučeními vydanými při otevření EDP bude od r. 2013 vládní deficit pod 3 % HDP.

Součástí KP je i přehled institucionálních změn, které vláda v současné době připravuje v souladu se svým Programovým prohlášením. Zejména jde o předložení ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti a vytvoření nezávislé Národní rozpočtové rady. Připravovaná opatření jsou cílena na zabezpečení proticyklického charakteru fiskální politiky, posílení její střednědobé orientace se záměrem zajistit vyrovnanost veřejných financí, resp. konsolidaci včetně postupného snižování vládního zadlužení.

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

 

Související dokument

Konvergenční program České republiky - duben 2012 (komplet ke stažení) (.PDF, 599 kB)

OBSAH:

 • Úvod
 • Záměry a cíle hospodářské politiky
 • Makroekonomický scénář
 • Hospodaření vládního sektoru – deficit a dluh
 • Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti
 • Udržitelnost veřejných financí
 • Kvalita veřejných financí – příjmy a výdaje
 • Změny institucionálního rámce fiskální politiky
 • Zdroje
 • Tabulková příloha

Zdroj: MF - odbor 37 Finanční politika, odd. 373 Fiskální projekce a ekonomické modelování: Konvergenční program České republiky - duben 2012, publikováno 04/2012, ke stažení ve formátu PDF

Nejčtenější