Novinky

Ujednání o porozumění s japonskou a jihoafrickou finanční zpravodajskou jednotkou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Japan Financial Intelligence Center
  • Mezinárodní spolupráce
  • Jihoafrická finanční zpravodajská jednotka FIC
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Finanční analytický úřad

Dne 20. března 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání o porozumění (Memorandum of Understanding) mezi Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí a japonskou finanční zpravodajskou jednotkou JAFIC (Japan Financial Intelligence Center). Toto ujednání vymezuje obsah a formu vzájemné výměny informací o subjektech podezřelých z legalizace výnosů z trestné činnosti či z financování terorismu.

Pro japonskou finanční zpravodajskou jednotku, na rozdíl od Finančního analytického útvaru, je takovéto memorandum podmínkou pro výměnu informací se zahraničními partnerskými jednotkami. Finanční analytický útvar si může vyměňovat informace se zahraničními orgány se stejnou věcnou příslušností buď na základě mezinárodní smlouvy, či na základě reciprocity.

Další finanční zpravodajskou jednotkou, pro kterou je ujednání o porozumění podmínkou mezinárodní spolupráce, je jihoafrická finanční zpravodajská jednotka FIC (Financial Intelligence Centre). Její zástupci navštívili Finanční analytický útvar dne 5. dubna 2012. Tématem jednání bylo projednání přípravy a podpisu takového ujednání v co nejkratší lhůtě. Lze předpokládat, že Ujednání bude podepsáno během plenárního zasedání Egmontské skupiny, které se uskuteční v červenci tohoto roku.   


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější