Novinky

V roce 2012 lze očekávat stagnaci české ekonomiky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekonomika
  • Hrubý domácí produkt
  • Makroekonomická predikce
  • Stagnace ekonomiky
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor

Podle aktuálních dat se v roce 2011 výkonnost české ekonomiky zvýšila o 1,7 %, meziroční růst se však v průběhu roku postupně zpomaloval. Ve 2. pololetí ekonomický výkon stagnoval (mezičtvrtletní pokles HDP ve 3. i 4. čtvrtletí o 0,1 %). Pro letošní rok počítáme s mírným růstem HDP o 0,2 %, v roce 2013 by se měl ekonomický výkon zvýšit o 1,3 %.

Situace na trhu práce by měla odrážet pomalý růst ekonomiky a vysokou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,5 %, pro rok 2013 pak počítáme s její stagnací, resp. s mírným růstem o 0,1 %. Míra nezaměstnanosti (podle VŠPS, tj. metodiky odlišné od míry registrované nezaměstnanosti, kterou užívá MPSV) by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce 2013. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,5 %, v roce 2013 pak o 2,6 %.

Pro rok 2012 očekáváme růst spotřebitelských cen okolo 3,3 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,3 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Určité zklidnění situace v eurozóně, k němuž došlo díky dokončení restrukturalizace řeckého dluhu a pozitivním dopadům mimořádných operací ECB, znamená pro českou ekonomiku ve velmi krátkém období relativně nižší rizika pro budoucí vývoj. Další eskalaci problémů v eurozóně však nelze vyloučit, a tím pádem ani možnost přenosu případných negativních externích šoků do české ekonomiky.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Tabulka - Hlavní makroekonomické indikátory

  2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Aktuální predikce

Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,7 0,2 1,3 1,8 0,2 1,6
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,5 -0,4 0,2 -0,4 -0,7 0,7
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,6 -1,4 -3,7 -0,5 -2,3 -2,5 0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 0,1 -1,2 -0,5 2,1 -0,3 0,1 2,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,9 2,6 1,0 0,8 2,7 1,0 0,8
Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,7 2,0 1,4 -0,2 1,9 0,8
Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,3 2,3 1,9 3,2 1,5
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4 -1,0 0,4 -0,5 0,1 0,4 -0,3 0,0
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7,0 7,2 6,7 7,0 7,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -2,1 -0,4 1,1 1,5 2,6 1,7 2,0 2,6
Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,9 -2,9 -2,4 -2,3 -1,9 -1,6 -1,7
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   26,4 25,3 24,6 25,1 24,9 24,6 25,6 25,3
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,4 3,6
Ropa Brent USD/barel 62 80 111 115 113 111 112 112
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -4,2 1,9 1,4 -0,3 0,7 1,7 0,0 0,8

Zdroj: odbor 37 - Finanční politika

 

Související dokument:

  • Makroekonomická predikce České republiky - duben 2012
    • Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru. Je zveřejňována čtyřikrát ročně, vždy ve druhé půli měsíce po skončení čtvrtletí v českém i anglickém jazyce.

Nejčtenější