Novinky

Stabilizační opatření pro roky 2012-2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Fiskální opatření vlády
  • Stabilizační opatření
  • Tisková zpráva
  • Vláda ČR

Vláda dnes schválila soubor stabilizačních rozpočtových opatření pro období 2012-2014, které umožní pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů v souladu s původními cíli vlády z roku 2010. Konsolidace bude i nadále probíhat prostřednictvím opatření na příjmové a především výdajové straně, a to přibližně v poměru 1:2.


Tabulka č.1: Fiskální opatření vlády od roku 2010 (v mld. Kč)

Tabulka ukazuje dopady provedených, popřípadě připravovaných opatření ve srovnání s tzv. autonomním vývojem. U opatření provedených v konkrétním roce ukazuje jejich důsledky i v letech následujících.

Fiskální opatření (v mld. Kč) 2010 2011 2012 2013 2014 kumulovaně poměr

Úspory ve výdajích (včetně vázání)

15,5

58,5

100,1

96,4

115

385,5

68%

Daňová opatření (včetně změn pojistného)

 

18,3

37

47,1

75,8

178,2

32%

Graf č.1: Složená daňová kvóta

Graf znázorňuje minulý a očekávaný vývoj daňové kvóty.

 

Nejčtenější