Novinky

Zvýhodněné exportní úvěry pomohou vytvořit pracovní místa

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Česká bankovní asociace
 • Exportní úvěry
 • Financování vývozu
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Státní podpora
 • Tisková zpráva
 • Ministerstvo financí
 • Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • Zahraniční sektor
 • Soukromý sektor

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou bankovní asociací připravilo novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Díky ní by mohly komerční banky poskytovat úvěry českým exportérům za zvýhodněných podmínek.

„Musíme mít na mysli, že vláda malé, otevřené a proexportně orientované ekonomiky nemá mnoho možností, jak povzbudit výkon hospodářství. Určitý prostor však vládě zůstává v oblasti podpory exportu, její činnost ale nesmí narušovat iniciativu podnikatelů či vytvářet diskriminaci na trhu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

„Jedním z nástrojů podpory vývozu je dorovnávání úrokových rozdílů u půjček na financování exportu, které poskytují komerční banky. Tento nástroj dosud nebyl využíván kvůli vysoké administrativní náročnosti. Nová pravidla, která chceme co nejrychleji prosadit, by měla odstranit všechny překážky. K tomuto účelu jsme ve státním rozpočtu vyčlenili  150 mil. Kč již v letošním roce. Tato částka, která nenaruší plnění rozpočtových cílů, by mohla podpořit český export minimálně v jednotkách miliard korun, což by znamenalo tvorbu či udržení tisíců pracovních míst v době recese,“ dodal ministr financí.

Hlavní přínos systému zvýhodněných úvěrů, který funguje v mnoha zemích světa, představuje dlouhodobá fixace úrokové sazby, což exportéry zbaví jednoho z nejvýznamnějších rizik. Sazba úvěru bude stanovena na základě sazby CIRR, kterou vyhlašuje OECD. Ta je celosvětově považována za minimální sazbu, která ještě nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu soukromým subjektům. Jakmile se pevná sazba bude pohybovat pod tržní úrokovou sazbou, bude stát doplácet úrokový rozdíl. V určitých obdobích však bude vztah opačný, v tom případě se bude podpora státu vracet. Systém tak bude do jisté míry samofinancovatelný při zachování výhody z fixně stanovené sazby.

Na téma zvýhodněných exportních úvěrů bude probíhat seminář pro poslance a zástupce médií v budově Poslanecké sněmovny PČR. Seminář se bude konat v úterý 27. března ve 14 hodin. Záštitu nad seminářem převzala místopředsedkyně Rozpočtového výboru Helena Langšádlová. „Naším cílem je co nejrychlejší průběh legislativního procesu tak, aby čeští exportující zaměstnavatelé mohli využít zvýhodněných úvěrů již v tomto roce. Věřím, že návrh získá podporu napříč politickým spektrem,“ uvedla poslankyně Langšádlová.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Související informace - Příloha k tiskové zprávě

Pozvánka na odborný seminář na téma zvýhodněných exportních úvěrů: "Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou" (.PDF, 74 kB)
 • Seminář se bude konat 27. března 2012 od 14.00 hodin v prostorách Konírny Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana.
 • Žádáme Vás o laskavé potvrzení Vaší účasti kanceláři ČBA na e-mailovou adresu: lasotova@czech-ba.cz nebo na tel.: 224 422 096, pokud možno nejpozději do 26. 3. 2012.

Zdroj: oddělení Komunikace MF, 26. března 2012

Nejčtenější