Novinky

Další úspěšná arbitráž pro Českou republiku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Švýcarsko
  • Konsortium Oeconomicus
  • Mezinárodní arbitráž
  • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí obdrželo dne 9. 2. 2012 rozhodnutí arbitrážního tribunálu, který zasedal ve Frankfurtu, ve věci rozhodčího řízení zahájeného v roce 2009 proti České republice Konsortiem Oeconomicus podle dohody o ochraně investic mezi ČR a Švýcarskem.
 
„Arbitrážní tribunál vyhověl našemu návrhu, ukončil celé řízení, a tím se nám podařilo odvrátit hrozbu pro peníze daňových poplatníků ve výši téměř 5 mld. Kč,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Tribunál nám navíc přiznal plnou náhradu nákladů řízení. Rád bych poděkoval celému týmu, který se na arbitráži podílel, za další úspěšně ukončený spor,“ dodal ministr financí.  
 
Jedná se v krátké době již o druhou mezinárodněprávní arbitráž, kdy Česká republika uspěla, aniž došlo k meritornímu projednání nároku investora vyčísleného v  miliardách korun a uplatněného z titulu dohod o ochraně investic. Druhým případem byl spor George Nepolsky proti České republice.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější