Novinky

Díky činnosti FAÚ bylo v roce 2011 doměřeno na daních několik miliard korun

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Trestná činnost
  • Dodatečná daň
  • Milan Cícer
  • Veřejný sektor
  • Finanční analytický úřad

Finanční analytický útvar (FAÚ) Ministerstva financí se primárně zabývá bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, tj. bojem proti „praní špinavých peněz“. V poslední době lze vysledovat narůstající podíl případů daňové trestné činnosti a dále trestné činnosti korupční povahy.

„I v době nutných úspor jsem útvar personálně posílil a investoval do jeho vyhledávacího a analytického vybavení, což přináší své ovoce. Výrazně se také posílila spolupráce s daňovou a celní správou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Díky tomu se v roce 2011 podařilo zajistit více než 800 mil. Kč na bankovních účtech z podezřelých transakcí. Dále bylo podáno 256 trestních oznámení, v 680 případech byl dán podnět na Generální finanční ředitelství a v 67 případech celním orgánům. Na základě těchto podnětů FAÚ byla doměřena dodatečná daň v objemu jednotek miliard korun. Za vysoké pracovní nasazení bych rád všem pracovníkům útvaru poděkoval,“ dodal ministr financí.

„Ačkoli není možno zveřejňovat informace z konkrétních případů, následující anonymizované příklady jasně popisují každodenní práci útvaru,“ řekl ředitel FAÚ Milan Cícer.

  • Šetření prováděné na základě podnětu, který naznačoval, že okresní státní zástupkyně měla obdržet od podnikatelského subjektu značnou finanční částku za ovlivnění průběhu a výsledku šetření Policie ČR. Během šetření bylo zjištěno, že subjekt, který byl prověřován Policií ČR, skutečně ze svého účtu odeslal částku v řádech statisíců korun ve prospěch účtu manžela dotyčné státní zástupkyně. K této transakci došlo nedlouho po pokynu státního zástupce, podřízeného okresní státní zástupkyni, k ukončení prověřování tohoto subjektu a k následnému odložení případu. FAÚ proto podal trestní oznámení.
  • Šetření transakce spojené s odvody z hazardu na veřejně prospěšné účely. Analýzou finančních toků jedné z loterijních společností bylo zjištěno, že v průběhu roku 2011 odeslala několika příjemcům částku přesahující 100 milionů Kč. Většina prostředků byla okamžitě vyvedena hotovostním výběrem. V dalších případech byly peníze přeposílány prostřednictvím účtů obchodních společností a v konečné fázi též vyvedeny hotovostními výběry. Disponenti řady účtů byli navzájem provázáni, a to rodinnými č obchodními vazbami. Provedeným šetřením se prokázalo, že rodinní příslušníci byli disponenty účtů osmi občanských sdružení s tím, že jeden z partnerů byl i disponentem účtu vyšetřované loterijní společnosti. Současně se zjistilo, že finanční prostředky určené na veřejně prospěšné účely byly prokazatelně investovány do nákupu nemovitostí osobami personálně propojenými s loterijní společností. Ve věci bylo podáno trestní oznámení.
  • Šetření pohybů na osobním účtu osoby ZX, kdy transakce dosahovaly až stovek milionů Kč. Dále tato osoba využívala více účtů k transakcím, evidentně souvisejícím s podnikatelskou činností v rámci veřejných zakázek. Současně existoval obrovský nepoměr mezi daty vykazovanými správci daně, hodnotou zejména nemovitého majetku a údaji na bankovních účtech osoby. V průběhu šetření byly získány informace, že se na šetřených finančních transakcích uskutečňovaných v řetězci subjektů, které byly přímo či nepřímo personálně propojeny, účastnila i osoba činná jako zastupitel místní samosprávy, která veřejné zakázky zadávala. Na základě výše uvedených skutečností bylo FAÚ podáno trestní oznámení. Jako zajímavý se jeví fakt, že po spekulaci médií o šetření osoby ZX ze strany FAÚ se razantně zvýšil objem finančních prostředků přiznaných osobou ZX správci daně jako příjem, a tedy i vybraná daň.

Kompletní zprávu o činnosti FAÚ za rok 2011 najdete na webových stránkách Ministerstva financí:

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Nejčtenější