Novinky

Ministerstvo financí v roce 2012 očekává stagnaci české ekonomiky, rizika přetrvávají

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Hrubý domácí produkt
  • Makroekonomická predikce
  • Míra inflace
  • Stagnace ekonomiky
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zaměstnanost
  • Spotřebitelské ceny

Pro letošní rok počítáme se stagnací ekonomiky, resp. s mírným růstem reálného HDP o 0,2 %. Změna oproti říjnové Makroekonomické predikci je dána zejména další eskalací problémů v eurozóně a zhoršenými makroekonomickými vyhlídkami našich hlavních obchodních partnerů. V roce 2013 by se měl ekonomický výkon zvýšit o 1,6 %.

Pro rok 2012 odhadujeme růst spotřebitelských cen na 3,2 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,5 %.

Situace na trhu práce by měla odrážet pomalý růst ekonomiky a zvýšenou nejistotu ohledně dalšího vývoje. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,3 %, pro rok 2013 pak počítáme s její stagnací. Míra nezaměstnanosti (měřená metodikou VŠPS, která je odlišná od metodiky registrované nezaměstnanosti užívané MPSV) by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce 2013.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

„Vzhledem k vysokým nejistotám ohledně dalšího vývoje v eurozóně je nová predikce zatížena významnými riziky směrem dolů a s naprostou jistotou nelze vyloučit ani opakování recese z přelomu let 2008 a 2009. Další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, zda a jak rychle se podaří současnou situaci v problémových zemích eurozóny vyřešit,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Související dokument

Doporučované

Nejčtenější