Novinky

Efektivnější dozor nad hazardem - třikrát více správních řízení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Správní řízení
  • Státní dozor
  • Tisková zpráva
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí vyhodnotilo výsledky kontrolní činnosti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi vykonávaného daňovou správou za loňský rok.

„V porovnání s rokem 2010 se v loňském roce více než ztrojnásobil počet zahájených správních řízení vedených vůči provozovatelům loterií. Jejich počet stoupl ze 155 na 535,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Důvodem pro zahájení správních řízení bylo porušení povinností vyplývajících z loterního zákona a souvisejících právních předpisů. „Tento nárůst správních řízení byl umožněn profesionalizací státního dozoru, která nastala v lednu loňského roku na základě novely zákona o územních finančních orgánech,“ dodal ministr financí.

Zatímco v roce 2010 a letech předchozích vykonávali státní dozor zaměstnanci daňové správy většinou na částečný úvazek v souběhu s dalšími aktivitami, v loňském roce došlo ke specializaci. Na 14 nově vzniklých odděleních státního dozoru finančních úřadů v sídlech krajů je státní dozor od ledna loňského roku vykonáván 166 odborně způsobilými pracovníky poprvé na plný pracovní úvazek. „Již otec ekonomie Adam Smith poukázal na to, že specializace a dělba práce vede k větší produktivitě. Platí to i pro státní správu, pouze se to dlouhá léta ignorovalo,“ upozornil ministr financí Miroslav Kalousek.

Zanedbatelná není ani výše uložených pokut. Zatímco v roce 2010 dosáhl příjem z pokut do státního rozpočtu výše 2,5 milionů korun, v loňském roce již tato částka za uložené sankce přesáhla hranici 10 milionů korun. Z této částky jsou pokuty ve výši cca 7,7 milionů pravomocně uloženy a zbývající část pokut ve výši cca 2,3 milionů je před nabytím právní moci.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Graf 1 - Přehled o zjištěných nedostatcích a vedených nebo ukončených správních řízení

Graf 2 - Přehled o nejfrekventovanějších nedostatcích zjištěných v roce 2011

Doporučované

Nejčtenější