Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje svůj rozpočet v podrobnějším členění a „rozklikávací“ formě

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Rozpočet MF
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Transparentnost financí
  • Lucie Sedmihradská
  • Katedra veřejných financí VŠE
  • Zveřejňování rozpočtu MF
  • Rozklikávací forma

Ministerstvo financí zveřejňuje rozpočet své kapitoly v dosud nejpodrobnějším členění. To respektuje druhové třídění rozpočtové skladby až na jednotlivé položky. Dále se člení dle jednotlivých organizačních složek (např. Generální finanční ředitelství) a používá uživatelsky příjemnější „rozklikávací“ formu.

„Jedná se o další krok pro zvýšení transparentnosti veřejných financí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Úřadům nic nebrání zveřejnit svůj rozpočet v tomto členění, navíc s tím nebudou mít žádné dodatečné náklady.“

Podle náměstka ministra financí pro veřejné rozpočty Jana Gregora dosud rozpočtovým kapitolám (ministerstvům a dalším úřadům) nic nepřikazuje zveřejňovat svůj rozpočet v určité struktuře: „Pokud však rozpočet v tomto podrobném členění vkládají do informačního systému, neexistuje důvod, kvůli kterému by jej nemohly dát k dispozici veřejnosti.“ Náměstek Gregor uvedl, že transparentnost rozpočtů bude dále zvýšena projektem Státní pokladny, který umožní sledovat jednotlivé výdaje rozpočtových kapitol téměř v reálném čase. „S fungováním projektu počítáme v roce 2013. Do té doby povedeme odbornou technickou diskusi o formě přístupu veřejnosti ke vkládaným datům,“ dodal Jan Gregor.

Aktivitu Ministerstva ocenila Lucie Sedmihradská z Katedry veřejných financí VŠE, která se za Českou republiku podílí na mezinárodním srovnávacím výzkumu otevřenosti veřejných rozpočtů Open Budget Survey: „Věřím, že se jedná o počátek systematického úsilí poskytovat přesnější a přehlednější informace o státním rozpočtu veřejnosti. Výsledky mezinárodního srovnání ukazují, že existuje prostor pro další konkrétní zlepšení.“

Rozpočet kapitoly bude aktualizován každé čtvrtletí a dále se počítá se zveřejněním finálního plnění rozpočtu ve stejné struktuře a formě.

Na rozpočet se můžete podívat na internetových stránkách MF:

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější