Novinky

Fiskální cíl bude v roce 2011 splněn s velkou rezervou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Hrubý domácí produkt
  • Fiskální výhled ČR
  • Deficit vládního sektoru
  • Likvidace strukturálního deficitu

Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný Fiskální výhled ČR. Odhad deficitu celého vládního sektoru na rok 2011 je 142 mld. Kč, v poměrovém vyjádření 3,7 % HDP. Ve srovnání s odhadem v dubnové Notifikaci vládního dluhu a deficitu je odhad po zohlednění nových skutečností lepší přibližně o 12 mld. Kč. Oproti předcházejícímu roku by tak mělo dojít ke zlepšení deficitu vládního sektoru o 1,1 procentního bodu. Odhady jsou tradičně uvedeny v akruální metodice, která je odlišná od hotovostní metodiky, jež se používá pro státní rozpočet.

„Plán vlády, který původně počítal s deficitem 4,6 % HDP, bude v tomto roce splněn s velkou rezervou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Důležitá je také likvidace strukturálního deficitu, tedy schodku očištěného o vliv hospodářského cyklu a jednorázové operace. Ten se nám podaří snížit o 1,2 procentního bodu,“ dodal ministr financí.

Přes prudké zhoršení výhledu globální ekonomické situace s potenciálně významně negativními dopady na exportně orientovanou ekonomiku ČR byly i nadále zachovány střednědobé cíle fiskální konsolidace. K nim se v dubnu tohoto roku usnesla vláda a zavázala se k nim v letošní aktualizaci Konvergenčního programu. Podíly deficitů vládního sektoru k HDP v roce 2012 a 2013 by měly dosáhnout hodnot 3,2 % a 2,9 %, přičemž deficitní cíl pro rok 2014 je stanoven ve výši 1,9 % HDP. Dále platí, že další deficitní cíle budou stanoveny tak, aby nejpozději v roce 2016 byla bilance sektoru vládních institucí vyrovnána úplně.

Současný střednědobý výdajový rámec vlády již reflektuje zhoršený makroekonomický výhled s odrazem v nižším naplnění daňových příjmů a počítá s účinností novel zákonů souvisejících s vytvořením jednoho inkasního místa až v roce 2014. V průměru je v letech výhledu (2012–2014) odhadován roční dopad konsolidačních opatření na saldo na necelých 44 mld. Kč, přičemž tato opatření se budou dotýkat jak výdajové, tak příjmové strany veřejných rozpočtů.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Související dokument

 

Doporučované

Nejčtenější