Novinky

Ministerstvo financí se ohrazuje proti kritice v případu Mostecké uhelné společnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Reakce
  • Mostecká uhelná společnost
  • Česká republika
  • Švýcarsko
  • Vrchní státní zastupitelství
  • Trestní řízení

Ministerstvo financí považuje za nutné důrazně se ohradit proti mediální kritice, která je proti němu v poslední době vedena kvůli nepřipojení se k trestnímu řízení vedenému ve Švýcarsku. To se týká legalizace výnosů z trestné činnosti v souvislosti s privatizací Mostecké uhelné společnosti, a.s. (MUS).

Z písemné komunikace mezi justičními orgány Švýcarska, ČR a MF zřetelně vyplývá, že české justiční orgány byly osloveny švýcarskou prokuraturou již v roce 2006. Žádost švýcarského federálního prokurátora ohledně připojení se ČR jako poškozeného subjektu s nárokem na škodu obdrželo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) již v květnu roku 2010, Ministerstvo spravedlnosti v červnu 2010.

MF se o této věci dozvědělo poprvé až na přelomu března a dubna 2011. Od té doby se MF přes opakované pokusy nepodařilo získat od VSZ podklady, případně informace, ze kterých by bylo možno dovodit, že České republice vznikla škoda, případně v jaké výši. Až teprve z dopisu Federální státní zástupkyně Švýcarska doručeného 14. října 2011 (tedy deset dní před podáním žaloby, o které bylo MF informováno prostřednictvím médií) se MF dozvědělo základní informace, jakých osob by se možná trestná činnost mohla týkat a z jakých činů by mohly být obviněny s odkazem, že podrobnými informacemi disponuje VSZ.

Aby mohlo MF hájit majetkové zájmy ČR v zahraničí, v tomto případě připojením se jako poškozený k trestnímu řízení  ve Švýcarsku, musí mít k dispozici informace, případně žádost kompetentního orgánu spolu s podklady, na základě kterých by mohlo MF konstatovat, že škoda ČR vznikla. V této souvislosti je MF pouze známo, že orgány činné v trestním řízení minimálně po dobu deseti let prověřují, zda v souvislosti s privatizací MUS došlo k protiprávnímu jednání, což je základním předpokladem pro možný vznik škody. Do současné doby nám není známo, že by v dané věci byla obviněna konkrétní osoba.

MF se nevyhýbá svým úkolům hájit v rámci své kompetence ekonomické zájmy ČR, na druhé straně však nemůže v žádném případě nahrazovat rozhodování, které přísluší pouze orgánům činným v trestním řízení.

Ministr financí se dnes obrací na předsedu vlády a ministra spravedlnosti svým dopisem včetně příloh, které prokazují tvrzení obsažená v této tiskové zprávě. Jsme připraveni intenzivně spolupracovat se státním zastupitelstvím jak v ČR, tak ve Švýcarsku, zároveň však zásadně odmítáme nést odpovědnost za případnou liknavost obou institucí.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější