Novinky

Záznam z mezinárodní konference o investiční arbitráži v katalogu multimédií MF

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Mezinárodní konference o investiční arbitráži
  • Investor proti státu: BIT v současné praxi

Do katalogu multimédií na internetových stránkách Ministerstva financí a do Youtube kanálu Ministerstva byla umístěna videoprezentace z mezinárodní konference o investiční arbitráži „Investor proti státu: BIT v současné praxi.“ S poznatky odborníků a právníků pracujících pro Ministerstvo financí i závěry renomovaných akademiků, kteří na této dosud největší akademické akci na téma arbitráží  pořádané v ČR vystoupili, se tak mohou komplexně seznámit i zájemci z řad nejširší veřejnosti, kteří se z kapacitních důvodů nemohli akce přímo zúčastnit.

Uskutečněná konference je jedním z kroků, jimiž MFČR hodlá posilovat teoretickou základnu pro vedení arbitráží. České republice se během posledních pěti let podařilo zvrátit trend proher v arbitrážních sporech, vedených podle mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, a vyhrát šest po sobě následujících arbitrážních sporů (naposledy P. F. Vöcklinghaus v. ČR). MFČR tak dále posílilo svou pozici středoevropského centra know-how v oblasti práva mezinárodních arbitráží. Tento fakt samozřejmě přispívá jak k posilování pozice ČR pro vedení těchto sporů, tak ke zvyšování mezinárodní prestiže českého státu.

Druhý den konference se uskutečnil workshop pro zástupce států z regionu střední a jižní Evropy, kde si přítomní vyměnili zkušenosti z vedení arbitráží, a založili tak spolupráci států tohoto regionu při nalézání společné pozice, určitého regionálního „best-practice“ standardu pro BIT arbitráže.

Záznam z konference (v anglickém jazyce):

  • Záznam z mezinárodní konference "Investor proti státu: BIT v současné praxi"

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější