Novinky

Ministerstvo financí odmítlo zavázky z dluhopisů města Karlovy Vary

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Karlovy Vary
  • Dluhopisy
  • Edward Davis Fagan
  • Promlčecí doba

Ministerstvo financí dopisem náměstka Jana Gregora zde dne 27. října zásadně odmítlo požadavky občana Spojených statů amerických Edwarda Davise Fagana na proplacení dluhopisů města Karlovy Vary vydaných v roce 1924. Závazky z dluhopisů jsou totiž promlčeny již několik desítek let.

Pan Fagan se jako spolupracovník, nikoli právní zástupce, vlastníků dluhopisů obrátil na primátora města Karlovy Vary a guvernéra České národní banky s žádostí o možnost ověření pravosti dluhopisů, potvrzení platnosti a proplacení dluhopisů. Později rovněž mediálně vystupoval jako vlastník dluhopisů. Hodnotu jednoho dluhopisu v nominální hodnotě 1000 USD vyčíslil na 920 027,99 USD a podle jeho odhadů celková nesplacená částka přesahuje 0,5 mld. USD.

Ministerstvo financí provedlo pečlivou právní analýzu a rešerši historických dokumentů, které poskytly archív České národní banky a Národní archív. Prostudovalo také právní podklady poskytnuté ze Spojených států amerických. Z analýzy vyplývá, že někdejší Československá socialistická republika se se závazky vyplývajícími z těchto dluhopisů vypořádala, a to odděleně v rámci tzv. tuzemského a zahraničního bloku.

V roce 1946 byla navržena držitelům dluhopisů restrukturalizace. Výměnou za prodloužení konečné splatnosti do 1. ledna 1966 a snížení kupónu na 4 % p.a. se emitent zavázal k dodatečné a postupné úhradě kupónů z válečných let 1938-1945 a stát převzal záruku za závazky z těchto dluhopisů. Od 1. ledna 1952 hradilo náklady dluhové služby Ministerstvo financí. V 80. letech došlo k jednání o finálním vypořádání zahraničního bloku, přičemž vláda ČSSR učinila vstřícnou nabídku tehdejším majitelům dluhopisů s plným vědomím toho, že promlčecí doba již proběhla. Nabídka byla americkou stranou přijata a potvrzena mezinárodní smlouvou.

Nejedná se o první pokus pana Fagana uplatňovat nároky z dluhopisů vydaných evropskými emitenty před druhou světovou válkou. V již proběhnuvších soudních sporech ve státu New York, ve kterých pan Fagan vystupoval nejprve jako právní zástupce a později jako žalovaná strana, byly tyto nároky zamítnuty mimo jiné právě kvůli uplynutí promlčecích lhůt.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Související dokument:

  • Makroekonomická predikce - říjen 2011

Doporučované

Nejčtenější