Novinky

Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučí vládě přijetí nabídky v ekotendru

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Miroslav Kalousek
  • Zadávací řízení
  • Marius Pedersen Engineering a. s.
  • Ekologické závazky

Ministr financí Miroslav Kalousek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Je jí nabídka společnosti Marius Pedersen Engineering a.s., která byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší cenou.

„Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky mohou uchazeči podat námitky do 15 dnů. Po uplynutí této zákonné lhůty předloží ministr financí příslušný materiál do vlády – včetně oponentních znaleckých posudků a návrhu usnesení. V návrhu usnesení vládě nedoporučí nabídku přijmout.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější