Novinky

Další úspěšná arbitráž pro Českou republiku - Arbitrážní nález mezinárodního rozhodčího tribunálu ve sporu s německým investorem Petrem Franzem Vöcklinghausem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Peter Franz Vöcklinghaus
  • Golfové hřiště Cihelny
  • Konkurzní řízení
  • Mezinárodní arbitráž

Česká republika dnes obdržela Arbitrážní nález mezinárodního rozhodčího tribunálu ve sporu s německým investorem Petrem Franzem Vöcklinghausem. Jádrem sporu byl konkurz golfového hřiště Cihelny a investor za změřenou investici požadoval více než miliardu korun.

Investor v arbitrážním řízení namítal jednak poškození svých práv v důsledku údajně protiprávně nařízeného a zmanipulovaného konkurzního řízení a dále uplatňoval obecnou námitku korupčního prostředí v České republice. Před rozhodčím tribunálem však investor neprokázal tvrzené poškození svých práv během konkurzu a neprokázal ani svá tvrzení o korupčním prostředí v České republice.

Nález tribunálu dal zcela za pravdu České republice a kromě zamítnutí nároku investora má tento také povinnost zaplatit kompletní náklady řízení, jakož i náklady, které MF ČR mělo s vedením sporu. Po sporu pana George Nepolského a sporu pana R.J. Bindera je to v krátké době již třetí spor s německým investorem, kde MF ČR zcela uspělo. „Tato bilance je velmi potěšující a potvrzuje, že náš nesmlouvavý přístup vůči nárokům na peníze českých daňových poplatníků je velmi správný,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější