Novinky

Česká republika a Dánské království podepsaly novou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Boj proti daňovým únikům
  • Česká republika
  • Dánské království
  • Dvojí zdanění
  • Ministerstvo financí
  • Smlouva
  • Tisková zpráva
  • Miroslav Kalousek
  • Ole Emil Moesby

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes podepsal s  velvyslancem Dánského království v Praze, panem Ole Emilem Moesbym, Smlouvu mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem se v současnosti uplatňuje Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. května 1982 a Protokol ke smlouvě, podepsaný v Praze dne 11. září 1992.

Tato smlouva však již zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským a zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o její renegociaci.

Nově sjednaná komplexní daňová smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi  oba  státy  v  těch případech,  kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého. Upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti všech daní a napomáhá rovněž při koordinaci boje proti daňovým únikům a podvodům.

Při této příležitosti byly také prodiskutovány aktuální ekonomické otázky a možnosti rozšíření vzájemné spolupráce.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Fotografie č. 1:

Zleva: Velvyslanec Dánského království v Praze pan Ole E. Moesby a ministr financí České republiky pan Miroslav Kalousek při podpisu Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní.

 

Fotografie č. 2:

 

Zleva: Velvyslanec Dánského království v Praze pan Ole E. Moesby a ministr financí České republiky pan Miroslav Kalousek při podpisu Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní.

Nejčtenější