Novinky

Celostátní kontrolní akce v kasinech

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Kasina
 • Kontrolní akce
 • Herní zákon
 • Přestupky

Ministerstvo financí ve spolupráci s daňovou správou provedlo kontrolní akci v kasinech po celém území České republiky. Kontroly se zaměřily na dodržování podmínek vyplývajících z herního zákona, především na jmenné evidence návštěvníků a pořizování záznamů při hře. Celostátní akce probíhala v průběhu června. Výsledky kontroly, které jsou v těchto dnech k dispozici, vypovídají o celé řadě nedostatků, které byly při kontrolách shledány.

Z celkového počtu 265 kasin na území ČR se bez nálezu obešlo 167 kasin. Se zbylými 98 kasiny zahájil nebo zahájí státní dozor správní řízení pro porušení ustanovení loterního zákona, prováděcí vyhlášky nebo ustanovení uvedených v povolení k provozování kasina.

„Výsledky těchto plošných kontrol potvrzují, že vůči porušování herního zákona vystupujeme velmi ostře. Je to jasný signál provozovatelům, že musí počítat s přísným státním dozorem a nulovou tolerancí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Mezi nejčetnější přestupky patřila neúplná denní evidence návštěvníků, chybějící či nekvalitní záznamy z kamer a chybná evidence žetonů.

 

Graf - Zjištěné nedostatky

 

Graf - Poměr zkontrolovaných kasin ke kasinům se zjištěnými nedostatky

 

Graf - Porovnání četnosti přestupků

 

Další zjištěné nedostatky:

 1. Absence čísel dokladů totožnosti návštěvníků (2x)
 2. Nedošlo k monitorování celého hracího stolu/ rulety (3x)
 3. Nedošlo k monitorování prostor, kde dochází k závěrečnému vyúčtování výsledků hracího dne (2x)
 4. Nebylo provedeno uzavření stolu (počítání žetonů a hotovosti) (2x)
 5. Záznamy (některé) nebylo možno přehrát (1x)
 6. Při přepočítávání tržby došlo k zakrytí stolu postavou manažera (1x)
 7. Používány hodnotové žetony nepovolené MF (1x)
 8. Provozování hry bez platného povolení (3x)
 9. Umožnění účasti na hře osobám zaměstnaným v kasinu (2x)
 10. Neoznámení poruchy na monitorovacím zařízení do 24 hodin (včetně termínu jejího odstranění) (1x)
 11. Dotování pokerového turnaje v rozporu s  HP (1x)
 12. Provozovatel nevybral poplatek ve výši 5% z konečného herního banku  (2x)
 13. Nepředložení vyúčtování pokerových turnajů ve stanoveném rozsahu a  lhůtě (2x)
 14. Nebyl předložen zpracovaný systém vnitřních zásad (2x)
 15. Nebyl předložen seznam proškolených osob  (2x)
 16. Neplatné známky (2x)

 

 

 

 

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího MF

Nejčtenější