Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje novou makroekonomickou predikci

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Ekonomika
 • Daň z přidané hodnoty
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Hrubý domácí produkt
 • Zaměstnanost

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje na svých internetových stránkách novou Makroekonomickou predikci.

V roce 2010 vzrostla česká ekonomika o 2,3 %. Růst HDP, tažený zejména zahraničním obchodem a v menší míře též tvorbou hrubého kapitálu, by v letošním roce mohl mírně zrychlit na 2,5 %. Stejným tempem by se ekonomická výkonnost mohla zvyšovat i v roce 2012.

Ve srovnání s Makroekonomickou predikcí z dubna 2011 se pro letošní rok předpokládá růst HDP o 0,6 p.b. vyšší. Tato změna odráží lepší než očekávaný vývoj v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen okolo 2,3 %. V letech 2012 a 2013 bude míra inflace ovlivněna plánovanými úpravami DPH.
Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. Zaměstnanost by se v roce 2011 měla po dvou letech poklesu zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,4 %. Míra nezaměstnanosti, která v roce 2010 (v průměru za celý rok) zřejmě dosáhla vrcholu, by letos měla klesnout na 6,7 % (v metodice VŠPS, která je odlišná od míry registrované nezaměstnanosti používané MPSV). V roce 2012 by se míra nezaměstnanosti mohla snížit na 6,4 %. Očekává se postupné obnovování růstové dynamiky objemu mezd a platů. Ty by v tomto roce mohly vzrůst o 2,3 %, v roce 2012 pak o 4,4 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni. Predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s nedávnou revizí údajů za roky 2009 a 2010.

Rizika pro českou ekonomiku jsou spojena především se stavem veřejných rozpočtů některých zemí na periferii eurozóny.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

 

Související dokumenty

 • Makroekonomická predikce - červenec 2011
 • Makroekonomická predikce v kostce - červenec 2011
 • Příprava Makroekonomické predikce – pohled pod pokličku

Doporučované

Nejčtenější