Novinky

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Ostrovem Man

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Česká republika
  • Ostrov Man
  • Michael Žantovský
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Boj proti daňovým únikům

Česká republika, zastoupená velvyslancem Michaelem Žantovským, a Ostrov Man, zastoupený ministryní financí Anne V. Craine,  podepsaly dne 18. července 2011 v reprezentativních prostorách českého zastupitelského úřadu v Londýně Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis již třetí z řady  dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a přípravu vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda vstoupí v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta. 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější