Novinky

Ministerstvo financí vyhrálo arbitráž o 4 mld. Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Joseph Rupert Binder
  • Mezinárodní arbitráž

Mezinárodní rozhodčí tribunál zamítl veškeré nároky německého investora Josepha Ruperta Bindera proti České republice v hodnotě téměř 4 mld. Kč. Německý investor namítal porušení svých práv ze strany celní správy ČR při vymáhání ručení společnosti pana Bindera.

Mezinárodní tribunál, netradičně se sídlem v Praze, projednával tento spor již od roku 2005, nicméně hlavní ústní slyšení se konalo v květnu tohoto roku. Jedná se již o druhého německého investora, který neuspěl v arbitráži podle mezinárodní dohody o ochraně investic proti České republice.

„Jednoznačně se ukazuje, že Česká republika již nepatří mezi snadné kořisti v arbitrážních řízeních. Výsledek sporu představuje jasný signál těm investorům, kteří pomýšlejí na lacině získaný prospěch z arbitrážních řízení s Českou republikou.“ Uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Podle něj se dokonce jiné středoevropské státy obracejí na Ministerstvo financí s žádostí o konzultace v oblasti vedení mezinárodních sporů na základě dohod o ochraně investic.

Ministr financí ocenil práci svého poradce Radka Šnábla, neboť úspěšná arbitráž je výsledkem především jeho úsilí a jím stanovené promyšlené strategie.

 

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější