Novinky

Ministerstvo financí stanovilo manažery zahraniční emise státních dluhopisů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Rating
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Česká spořitelna
  • Barclays Capital
  • Société Générale
  • UniCredit
  • Zahraniční emise státních dluhopisů
  • Mandát

Ministerstvo financí udělilo mandát společnostem Barclays Capital, Česká spořitelna (člen Erste Group), Société Générale a UniCredit jakožto vedoucím manažerům zahraniční emise denominované v euro, která se uskuteční až v závislosti na aktuálních podmínkách finančního trhu. Ostatní parametry emise budou stanoveny ke dni rozhodnutí o realizaci emise. Očekávané ratingové hodnocení emise je A1/A/A+ s výhledem stabilní/pozitivní/pozitivní. Takovéto hodnocení lze očekávat jen díky důsledné rozpočtové disciplíně vlády ČR.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější