Novinky

Všechna správní řízení se společností SAZKA a.s. zastavena

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Správní řízení
  • Finanční úřad pro Prahu 1
  • Sazka
  • Správní poplatky

Ministerstvo financí dne 8. 6. 2011 zastavilo správní řízení o zrušení jednotlivých povolení vydaných společnosti SAZKA, a.s. (tj. povolení k provozování kursových sázek, internetové kursové sázky, číselných loterií a videoloterních terminálů). Důvodem těchto řízení bylo, že SAZKA, a.s. neuhradila správní poplatky z provozování výše uvedených sázkových her a loterií v celkové výši cca 66,67 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že SAZKA, a.s. postupně, a to 24. května 2011 a 6. června 2011, všechny správní poplatky uhradila, byla uvedená správní řízení zastavena.

Ministerstvo financí zároveň vyzvalo Finanční úřad pro Prahu 1, aby společnosti SAZKA, a.s. z důvodu opožděného zaplacení správních poplatků udělil pokutu. MF doporučilo, aby FÚ pro Prahu 1 při stanovení pokuty vyšel z institutu úroku z prodlení podle daňového řádu.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější