Novinky

Podpis dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Britskými Panenskými ostrovy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Česká republika
  • Britské Panenské ostrovy
  • Náměstek ministra financí
  • Ladislav Minčič
  • Dancia Penn
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Boj proti daňovým únikům

Česká republika, zastoupená panem náměstkem ministra financí Ladislavem Minčičem, a vláda Britských Panenských ostrovů, zastoupená její místopředsedkyní paní Danciou Penn,  podepsaly dne 13. 6. 2011 Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o podpis první z řady již dojednaných dohod o výměně informací, které umožní tuzemským správcům daně získávat informace významné pro účely správy daní a vyšetřování daňové trestné činnosti. Dohoda by měla vstoupit v platnost po schválení Parlamentem ČR a podpisu prezidenta.  

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Fotogalerie

Zleva: Vláda Britských Panenských ostrovů -  zastoupená její místopředsedkyní paní Danciou Penn  a ČR - zastoupená panem náměstkem ministra financí Ladislavem Minčičem

Doporučované

Nejčtenější