Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo Fiskální výhled České republiky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Hrubý domácí produkt
  • Fiskální výhled ČR

V roce 2010 dosáhlo saldo sektoru vládních institucí hodnoty –172,8 mld. Kč, což v podílovém vyjádření představuje –4,7 % HDP. Pro rok 2011 se odhaduje deficit ve výši 154,3 mld. Kč, tj. 4,2 % HDP. Fiskální úsilí, tedy změna salda po očištění od cyklických vlivů, jednorázových operací a výdajových úroků, je odhadováno na 1,2 % HDP. „Jedná se o úsporná opatření především na výdajové straně rozpočtu, která se nám podařilo prosadit již v minulém roce,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Cíle fiskální konsolidace, ke kterým se ČR zavázala v dubnové aktualizaci Konvergenčního programu ČR, potvrzují pokles podílů deficitů vládního sektoru k HDP v roce 2012 a 2013 na hodnoty 3,5 % a 2,9 %. „Konsolidační strategie vlády reflektuje doporučení Rady EU důvěryhodným a udržitelným způsobem snížit do roku 2013 deficit vládního sektoru pod 3 % HDP a přistoupit k zásadním reformním krokům v oblasti diverzifikace zabezpečení ve stáří a v oblasti financování zdravotnictví,“ dodal ministr financí.

Pro rok 2014 odsouhlasila vláda nový cíl salda na úrovni –1,9 % HDP. I nadále přitom platí, že v roce 2016 je plánováno vyrovnat bilanci sektoru vládních institucí úplně, k čemuž plánovaný trend směřuje.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Fiskální výhled - dokument

 

Doporučované

Nejčtenější