Novinky

Ministr financí jednal s předsedou Asociací krajů ČR o regionální dopravě

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Asociace krajů ČR
  • Michal Hašek
  • Regionální železniční doprava
  • Rozpočty krajů

Ministr financí Miroslav Kalousek a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek se sešli, aby si vzájemně sdělili svá stanoviska k možné redukci státní dotace na úhradu ztráty regionální železniční dopravy krajským rozpočtům. Předseda asociace krajů Michal Hašek seznámil ministra financí s možnými dramatickými dopady, které by zrušení tohoto dotačního titulu znamenalo. Ministr financí Miroslav Kalousek navrhl nikoli zrušení, ale pouze redukci za předpokladu, že kraje se aktivně ze svých zdrojů budou podílet na minimalizaci dopadů těchto opatření. Další jednání proběhne v úterý.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější