Novinky

Sdělení ke zrušení srážkové daně na státní podporu stavebního spoření

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Státní podpora stavebního spoření
  • Stavební spoření
  • Srážková daň
  • Sdělení
  • Zrušení srážkové daně

Ústavní soud svým nálezem ze dne 19. 4. 2011, veřejně vyhlášeným dne 27. 4. 2011, zrušil mimo jiné ustanovení zákona č. 348/2010 Sb. o uvalení 50% srážkové daně na státní podporu stavebního spoření, na kterou vznikl nárok za rok 2010 a nebyla vyplacena do 31. 12. 2010.

Ministerstvo financí na základě žádostí stavebních spořitelen o státní podporu za rok 2010, které byly podány do 20. 2. 2011, vyplatilo v zákonné lhůtě dne 20. 4. 2011 státní podporu, na kterou účastníkům vznikl nárok, sníženou o zavedenou srážkovou daň. Celkem ministerstvo dne 20. 4. 2011 stavebním spořitelnám poukázalo 5,25 mld. Kč. 

Nález Ústavního soud v části týkající se zrušení 50% srážkové daně  nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo přistoupí k výplatě částek státní podpory odpovídající sražené dani bez zbytečného odkladu po vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Ministerstvo tak učiní stejným způsobem jako při pravidelné výplatě státní podpory, tedy poukázáním příslušných částek na účty stavebních spořitelen. Ty je následně připíší na účty jednotlivých účastníků. Takto bude vyplacena částka ve výši 5,25 mld. Kč.

Není tedy potřeba, aby jednotliví účastníci stavebního spoření podávali vlastní žádosti a už vůbec není zapotřebí, aby se obraceli na soudy nižšího stupně, jak jim doporučoval předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Pavel Rychetský. 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější