Novinky

Uvolnění finančních prostředků pro zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Nestátní neziskové organizace
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Sport a tělovýchova
  • Uvolnění financí
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo financí připravilo na základě návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozdělení částky 270 mil. Kč alokovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa pro zastřešující občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Uvolnění této částky bylo pozdrženo v souvislosti s rozhodnutím zvýšit tuto částku o 10 mil.Kč. Ministři financí a školství, mládeže a tělovýchovy, vědomi si obtížné finanční situace sportovních organizací, rozhodli o jednorázovém uvolnění celoročního finančního objemu. Finanční prostředky, rozdělené mezi jednotlivé svazy a občanská sdružení podle návrhu MŠMT budou Ministerstvem financí uvolněny v první polovině měsíce dubna tohoto roku.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější