Novinky

Pokračování komplexní ekologické zakázky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Nabídky na plnění veřejné zakázky
  • Seznam ekologických smluv
  • Transparentnost veřejné zakázky
  • Ekologické závazky

Ministerstvo financí dne 30. března 2011 jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. září 2011 do 16:00 hod. Zájemcům vyzvaným k podání nabídek bude od 4. dubna 2011 opětovně umožněn přístup do tzv. dataroom, který obsahuje informace nezbytné pro ocenění nabídek. O obou uvedených skutečnostech byli tito zájemci informováni.

S ohledem na zájem Ministerstva financí na otevřeném informování o průběhu zadávacího řízení a zajištění maximální transparentnosti veřejné zakázky je zároveň poskytován přílohou tiskové zprávy aktuální seznam ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

 

Seznam ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi

  • Zdroj: MF, odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, odd. 452 - Ekologické škody, Seznam ekologických smluv s jednotlivými nabyvateli a seznam lokalit se starými ekologickými zátěžemi - ke stažení ve formátu Pdf

Doporučované

Nejčtenější