Novinky

Prostředky na odstraňování povodňových škod

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Evropská komise
  • Povodně
  • Liberecký kraj
  • Ústecký kraj
  • Fond solidarity EU

Vzhledem k  povodním, které v srpnu 2010 závažně zasáhly Liberecký a Ústecký kraj (okres Děčín), předložilo Ministerstvo financí Evropské komisi žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu solidarity EU (FSEU).

Celkově vyčíslené povodňové škody (10,724 mld. Kč) neumožnily České republice žádat o standardní podporu z FSEU (hlavní kriterium), vláda se přesto rozhodla zpracovat žádost o finanční příspěvek s odvoláním na tzv. mimořádné kriterium pro regionální katastrofy.

Evropská komise žádost dne 23. března 2011 schválila. ČR získá 10 911 939 EUR (asi 265 mil. CZK), tj. nejvyšší možný příspěvek odpovídající 2,5 % vyčíslených škod. Podle statistik EK bylo doposud uznáno pouze přibližně 26 % žádostí odvolávajících se na kriterium pro regionální katastrofy, schválení žádosti ČR je proto značným úspěchem.

Získané prostředky bude možné využít na zpětné uhrazení výdajů souvisejících s odstraňováním bezprostředních následků povodní na veřejném majetku, úklidové práce, základní opravy klíčové infrastruktury a její uvedení do původního stavu, přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických potřeb a záchranná opatření, apod. Z FSEU nelze financovat odstraňování škod způsobených soukromým osobám a podnikům, ani škody z oblasti zemědělství.

Uvolnění financí musí být schváleno Radou a Evropským Parlamentem v rámci standardního rozpočtového procesu. Návrh opravného rozpočtu Evropská komise (EK) Radě a Parlamentu předloží zřejmě již v dubnu 2011. Po oficiálním schválení bude mezi EK a ČR uzavřena dohoda o implementaci FSEU, která bude blíže specifikovat způsob využití finančních prostředků. Za implementaci, proplácení a monitoring bude odpovídat Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Doporučované

Nejčtenější