Novinky

Prohlášení Ministerstva financí k závazkům za Kongresovým centrem Praha a.s. (KCP)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Prohlášení
  • Kongresové centrum Praha a.s.
  • KPC
  • Úvěrový kupón z dluhopisů
  • Insolvence

Informace, že Ministerstvo financí uhradí letošní úvěrový kupón z dluhopisů Kongresového centra Praha a.s. (KCP), je nepřesná. KCP dosud neinformovalo Ministerstvo financí o své insolvenci. Dle smlouvy tak musí učinit nejpozději 30 dnů před termínem splatnosti, který je 8. dubna.

Pokud tato informace s žádostí o uhrazení kupónu bude doručena, Ministerstvo financí pochopitelně dostojí svým ručitelským závazkům. Nicméně ministr financí je toho názoru, že nemá žádný ekonomický smysl splácet úroky s téměř stoprocentní jistotou realizace záruky. Mnohem ekonomičtější postup, výhodnější pro stát, je splacení celé záruky ihned a uplatnění zástavních práv na nemovitý majetek akciové společnosti KCP. V tomto smyslu bude ministr financí informovat ředitele KCP a primátora hlavního města Prahy, bude-li na Ministerstvo financí doručena informace o insolvenci a žádost o plnění z ručitelského závazku.

Jakub Haas,
zástupce tiskového mluvčího Ministerstva financí

Doporučované

Nejčtenější