Novinky

Obchodování státních dluhopisů na sekundárním trhu bude transparentnější

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Sekundární trh
  • Státní dluhopisy
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Systém MTS
  • Elektronické obchodování
  • Zvýšení transparentnosti obchodování

Od 1. července tohoto roku je plánováno zahájení systému MTS, který představuje elektronickou platformu pro obchodování českých korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na sekundárním trhu. Systém je v současnosti používán již ve 14 zemích pod záštitou národních emitentů státních dluhopisů.

„Jedná se o jednu z klíčových technických reforem v souvislosti se zefektivňováním financování státu a řízení státního dluhu České republiky,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Současný sekundární trh se vyznačuje omezenou transparentností, na což upozorňoval v minulých letech také Mezinárodní měnový fond. „Nový systém tento nedostatek odstraňuje, navíc umožňuje přístup širšímu okruhu domácích i mezinárodních investorů na trh korunových dluhopisů podle jasných pravidel,“ dodal ministr financí.

„Zájem podílet se na implementaci tohoto systému a vystupovat v roli tvůrců trhu vyjádřilo k dnešnímu datu všech 11 stávajících přímých účastníků primárních aukcí státních dluhopisů a 1 nový zahraniční žadatel,“ uvedl Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku. Implementace MTS se děje na základě Memoranda o porozumění se společností EuroMTS, které podepsal ministr financí v lednu tohoto roku, a je v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2011.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější