Novinky

Tiskové prohlášení ministra financí Miroslava Kalouska k šetření FAÚ (Finančního analytického útvaru MF)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Prohlášení
  • PROMOPRO s.r.o.
  • Kauza PROMOPRO
  • Finanční analytický úřad

Na základě četných dotazů, jaké je mé stanovisko ke včerejšímu usnesení grémia ODS v kauze ProMoPro, si dovoluji pro zjednodušení (abych nemusel opakovat stejnou věc mnohokrát) vydat následující prohlášení.

Záležitost má pro mě jako pro ministra financí dvě roviny – odbornou a politickou. V odborné rovině je záležitost zřejmá. Předmětná zakázka je na úrovni Ministerstva financí prošetřena, finanční toky, které se jí týkají, byly zanalyzovány Finančním analytickým útvarem, který odvedl profesionální a objektivní práci.

V politické rovině loajálně respektuji stanovisko koaličního partnera. Tvrdí-li, že s tím pan ministr Vondra nemá nic společného, tak to asi bude pravda. Pokud by to snad pravda nebyla, nejedná se o moji, ale o jejich politickou odpovědnost. Tímto prohlášením pro sebe pokládám tuto záležitost za uzavřenou a dále se k ní nebudu veřejně vyjadřovat.

Miroslav Kalousek,
ministr financí

 

Související informace

Nejčtenější