Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální Makroekonomickou predikci

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Evropská komise
  • Makroekonomická predikce
  • Hrubý domácí produkt

Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje rizik jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v některých zemích eurozóny.

V České republice pokračuje oživování ekonomického výkonu. Odhadujeme, že v roce 2010 vzrostl reálný HDP o 2,5 %, přičemž hlavním zdrojem růstu byla pravděpodobně tvorba hrubého kapitálu v souvislosti s obnovováním zásob a v menší míře spotřeba domácností. Pro rok 2011 se očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 2,2 %, v roce 2012 by se HDP měl zvýšit o 2,7 %. „Odhad růstu české ekonomiky pro rok 2011 je v souladu s předpovědí MMF, zatímco predikce Evropské komise, resp. OECD přinášejí vyšší čísla: 2,3 %, resp. 2,8 %,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Pro roky 2011 a 2012 počítáme s růstem spotřebitelských cen v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle ČNB, tedy mírně nad 2 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Na trhu práce se stále projevují důsledky recese, ovšem i zde by se situace měla začít pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,3 %, v roce 2012 pak o 0,6 %. Míra nezaměstnanosti v roce 2010 zřejmě dosáhla vrcholu, v tomto a příštím roce by měla mírně klesat.

Deficit sektoru vlády za rok 2010 dosáhl podle předběžných odhadů MF 4,8 % HDP. Z hlediska očekávaného vývoje výsledků vládního sektoru v roce 2011 je nová makroekonomická předpověď neutrální a predikce ve výši 4,6 % HDP se zatím nemění. „K dalšímu upřesnění dojde při zveřejnění dubnových notifikací vládního deficitu a dluhu. Předpokládám, že vzhledem k úsporným opatřením vlády dojde ke snížení tohoto odhadu,“ dodal ministr financí.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Dokument

Doporučované

Nejčtenější