Novinky

Finanční analytický útvar Ministerstva financí splnil svou zákonnou povinnost

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Prohlášení
  • Kauza PROMOPRO
  • Alexandr Vondra
  • Finanční analytický úřad

Nebylo mým záměrem ani cílem svým vyjádřením jakkoli vstupovat do kauzy firmy Promopro. Po vyjádření pana ministra Vondry na tiskové konferenci však cítím povinnost bránit poctivou práci svého úřadu a ohradit se proti slovům o účelové diskreditaci a proti návodným prohlášením o časové shodě veřejnosprávní kontroly na Úřadu vlády.

Znovu opakuji, že veřejnosprávní kontrola, která zcela standardně na Úřadu vlády probíhá, není dosud uzavřena a jako taková nebyla, ani býti nemohla, podkladem pro trestní oznámení, které podal Finanční analytický útvar (FAÚ) Ministerstva financí.

Podnětem bylo oznámení osoby povinné podle zákona proti praní špinavých peněz, kterých FAÚ obdrží ročně asi 2000. Po tomto oznámení probíhalo několikaměsíční standardní povinné šetření. FAÚ při něm zjistil tak závažné skutečnosti, pro které byl povinen splnit svou zákonnou oznamovací povinnost a předat případ orgánům činným v trestním řízení. Je naprosto doložitelné, že tento proces nemohl být nijak ovlivněn žádným pokynem nadřízeného či účelovým výběrem kontrolovaných osob.

Zákonný proces nastartovalo splnění zákonné povinnosti soukromého finančního subjektu informovat o podezřelých převodech finančních prostředků. FAÚ je útvar zřízený zákonem proti praní špinavých peněz, představuje důležitý prvek systému boje proti korupci. Důrazně se ohrazuji proti tomu, aby byla jeho činnost, objektivita a nezávislost zpochybňována. Zvláště nešťastné mi připadá zpochybňování od člena vlády, která se přihlásila k boji proti korupci.

Pokládal bych za vhodné, kdyby se pan ministr Vondra Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí omluvil.

Miroslav Kalousek,
ministr financí

Doporučované

Nejčtenější