Novinky

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2010 dosáhla rekordní výše

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Rozpočet EU
  • Čistá pozice
  • Čerpání prostředků z fondů EU
  • Hrubý domácí produkt
  • Fond soudržnosti EU
  • Strukturální fondy

Česká republika zůstává výrazným čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy a odvody v roce 2010 činil 47,3 mld. Kč. „V loňském roce jsme dosáhli nejlepšího výsledku od vstupu do EU. Jsem potěšen, že se neustále zlepšuje čerpání z evropských fondů,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Výsledná čistá pozice ČR za rok 2010 převýšila čistou bilanci za rok 2009 o 5 mld. Kč. Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU ve výši 84,4 mld. Kč přibližně 2,3 % HDP ČR, podíl čistých příjmů dosáhl 1,3 %.

Graf č. 1

 

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2010 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které dosáhly celkem 55,5 mld. Kč a tvořily téměř dvě třetiny celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie (viz graf č. 2). Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 26,4 mld. Kč.

Graf č. 2

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2010 zaplatila do rozpočtu EU 219,6 mld. Kč a získala 364,4 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 144,8 mld. Kč. Za výrazným zlepšením čisté pozice ČR k evropskému rozpočtu v posledních letech stojí zejména rostoucí čerpání ČR z fondů kohezní politiky a společné zemědělské politiky EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují mírným tempem (viz graf č. 3).

Graf č. 3

 

Tabulka č. 1

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2010
mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 55 457,35
Strukturální fondy 40 619,41
Fond soudržnosti 14 837,94
Zemědělství 26 353,32
I. Pilíř* 15 109,97
II. Pilíř** 11 243,36
Vnitřní politiky 2 003,43
Předvstupní nástroje 579,76
Celkové příjmy z rozpočtu EU 84 393,86
Celkové platby do rozpočtu EU 37 100,07

Čistá pozice vůči rozpočtu EU

47 293,79

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

 

Související informace:

 

Nejčtenější