Novinky

Ministerstvo financí výrazně zeštíhlilo

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Organizační struktura
  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Úsporná opatření
  • Hromadné propouštění

V rámci úsporných opatření došlo na Ministerstvu financí ke snížení počtu funkčních míst o 136 v rámci hromadného propouštění (v celé kapitole Ministerstva financí bylo zrušeno 911 míst), ale také se výrazně zjednodušila a zeštíhlila organizační struktura MF. Od 1. ledna 2011 se snížil počet vedoucích zaměstnanců z 267 na 180, po zohlednění vzniku samostatného Generálního finančního ředitelství pak z 231 na 180.

 Redukce je umožněna snížením počtu sekcí, odborů a samostatných oddělení. Snížil se počet náměstků ministra, zrušeny byly organizační útvary, tzv. skupiny a v rámci řídící struktury funkční místa vrchních ředitelů. Dále byly zrušeny referáty a pracovní skupiny. Dosavadní pětistupňová řídící struktura tak byla změněna na třístupňovou. Nově budou existovat pouze řídící úrovně náměstek ministra, ředitel odboru a vedoucí oddělení. „Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout tak významného zeštíhlení úřadu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Razantní snížení počtu vedoucích zaměstnanců jasně dokazuje, že úspory se netýkají jen řadových zaměstnanců, ale i manažerských pozic.“


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější