Novinky

30. prosince 2010

Vyjádření Ministerstva financí k arbitráži s ČSOB

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Československá obchodní banka
 • Paříž
 • Investiční a poštovní banka
 • Pohledávky J.Ring
 • Dohoda o narovnání ČR a společnosti Nomura
 • Mezinárodní arbitráž

Ministerstvo financí obdrželo rozhodčí nález pařížského tribunálu ve věci sporu ČSOB a Ministerstva financí o zaplacení nominální hodnoty tzv. „pohledávek J.Ring“ podle Smlouvy a státní záruky z 19. června 2000.

Dne 19. června 2000 ČSOB a Ministerstvo financí podepsaly dohodu a státní záruku a současně ČSOB od nuceného správce koupila bývalou Investiční a poštovní banku. Představitelé vlády ČR i ČSOB vždy tento krok odůvodňovali tím, že „vytunelovaná“ IPB má zápornou hodnotu a bez státních záruk je neprodejná. Zároveň vždy deklarovali, že výše státních záruk slouží k tomu, aby hodnota banky byla „dorovnána“ do nuly (ČSOB to sama vždy popisovala jako pouhý „průtokový ohřívač“).

V červnu 2007 se ČSOB žalobou domáhala zaplacení částky cca 1,7 mld. Kč za pohledávky J.Ring, což MF odmítalo s odůvodněním, že to byla ČSOB, která sama nesplnila své zákonné povinnosti a tím sama zavinila neplatnost zamýšleného převodu. MF v rámci obrany peněz daňových poplatníků vzneslo protižalobu na částku 34,2 mld. Kč, neboť v té době již mělo nález londýnského tribunálu. Ten v rozporu s dosavadní argumentací ČSOB i Zemanovy vlády konstatoval, že za 1 Kč prodaná IPB, podpořená poskytnutými státními zárukami, měla kladnou hodnotu v uvedené výši 34,2 mld. Kč.

Následovalo téměř tříleté řízení před pařížským tribunálem, ve kterém stát v plném rozsahu neuspěl. Toto rozhodnutí nezbývá než respektovat a MF také svůj závazek vůči ČSOB neprodleně zaplatí. Nelze však nechat bez povšimnutí a bez důsledků argumentaci pařížského tribunálu, o kterou opírá své rozhodnutí.

Pařížský tribunál souhlasí, že ČSOB nikdy platně nepřevedla pohledávky J.Ring na ČKA podle podmínek smlouvy a státní záruky, ale konstatuje, že přesto má ČSOB nárok požadovat stejnou sumu, kterou musela vrátit v důsledku neplatnosti převodu Ministerstvu financí, protože dohodnuté znění smluv z roku 2000 ji takový komfort poskytuje.

Asi nejpodstatnějším závěrem nálezu je, že státní záruka poskytnutá Ministerstvem financí 19. června 2000, tak jak je podepsána, stále není omezená co do své celkové výše. Ve shodě s rozhodnutím londýnského tribunálu i zde pařížský tribunál konstatuje, že tzv. čistá hodnota aktiv a poskytnutá státní záruka jsou dvě různé věci a konstatuje, že jakákoliv kladná hodnota podniku v jakékoliv výši, kterou stát vytvořil prostřednictvím státní záruky zůstává ČSOB, protože ve smluvní dokumentaci se stát této hodnoty vzdal.

Tento závěr je zcela v rozporu s argumentací ČSOB i tehdejší vlády ČR o prodeji podniku IPB za nulovou hodnotu, a proto ministr financí Miroslav Kalousek vydal pokyn k podání trestního oznámení na všechny členy Zemanovy vlády s výjimkou ministra Miroslava Grégra, který pro usnesení nehlasoval. Dále uložil podat trestní oznámení na tehdejšího guvernéra ČNB a nuceného správce IPB, neboť při prodeji banky nebyla zohledněna neomezená výše státních záruk a takto očištěnou banku nebyl důvod prodávat za 1 Kč.

Do dnešního dne Ministerstvo financí utajovalo plné znění Dohody o narovnání ČR a společnosti Nomura z důvodu probíhající arbitráže s ČSOB. Tento důvod nyní pominul, a proto ministr financí Miroslav Kalousek uložil na internetových stránkách MF zveřejnit první pracovní den roku 2011 plné znění Dohody o narovnání ČR a společnosti Nomura včetně související důvodové zprávy i právních posudků, které měla tehdejší vláda k dispozici při schvalování dohody o narovnání.

Ministerstvo financí
oddělení Komunikace

Související informace

Dokumenty související s kauzou bývalé IPB (Investiční a poštovní banky) - publikované dne 3. ledna 2011

 • Částečný nález Saluka/Nomura proti ČR z března 2006
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 15. listopadu 2006
 • Smlouva o narovnání mezi Nomurou a ČR ze dne 30. listopadu 2006
 • Znalecké určení hodnoty IPB ze dne 6. června 2009
 • Kompenzační vzorec se skutečnou hodnotou vypočteného odškodnění
 • Rozhodnutí tribunálu ve sporu ČSOB a MF

 

 

Nejčtenější