Novinky

Nižší úrokové náklady i výpůjční potřeba státu, první emise dluhopisů pro domácnosti v roce 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Ministr financí
 • Miroslav Kalousek
 • Pilotní emise spořicích státních dluhopisů
 • Strategie financování a řízení státního dluhu ČR

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil Strategii financování a řízení státního dluhu ČR pro rok 2011. V rámci ní zveřejnil detaily projektu spořících dluhopisů pro domácnosti a nejnovější odhady týkající se úspor čistých výdajů na obsluhu státního dluhu v roce 2010.

„Oproti plánu v rozpočtu na rok 2010 se podařilo uspořit téměř 21 miliard korun, ve srovnání s minulým rokem asi 10 mld. Kč,“ uvedl ministr Kalousek. „Investoři tak ocenili závazek nové vlády transparentním způsobem dlouhodobě snižovat deficity veřejných rozpočtů a požadovali nižší rizikovou přirážku. Je to jasný signál, abychom v našem úsilí pokračovali i nadále,“ dodal ministr. Kromě toho přispěl ke snížení úrokových nákladů i všeobecný pokles výnosů na peněžním a kapitálovém trhu.

V roce 2011 se plánuje pilotní emise (max. 10 mld. Kč) spořících státních dluhopisů pro drobné investory, plnohodnotný provoz pak v roce 2012. Záměr nabídnout spořící dluhopisy domácnostem není motivován nedostatkem jiných zdrojů, protože financování střednědobé výpůjční potřeby je pokryto. „Naším cílem je posílit fiskální odpovědnost státu prostřednictvím přímého vztahu k majetku občanů. Pokud budou přímo držet státní dluhopisy, budou preferovat odpovědné hospodaření státu a nikoli populistický přístup vedoucí k nekontrolovanému růstu státního dluhu,“ uvedl ministr Kalousek.

Plánuje se využít v maximální možné míře existující dostupnou distribuční infrastrukturu účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Spořící státní dluhopisy tak budou moci nabízet např. banky, ale i jiní finanční zprostředkovatelé. Současně bude Ministerstvo financí analyzovat možnosti využití sítě Czech POINT a elektronické distribuce. Předpokládá se emise dvou typů dluhopisů se splatností 1-2 roky a 5-6 let. Minimální objem jedné objednávky bude činit 1 000 Kč, neuvažuje se o neomezené převoditelnosti dluhopisů na třetí osobu, ani o daňovém zvýhodnění.

„Díky snižování deficitu poklesne i hrubá výpůjční potřeba státu v roce 2011,“ upozornil ministr financí. Zatímco v roce 2009, resp. 2010 činila 279 mld. Kč, resp. 252 mld. Kč, v roce příštím se sníží na 220 mld. Kč a v letech následujících bude dále klesat. Čistá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů bude v roce 2011 činit 72 mld. Kč a bude tak o 61 mld. Kč nižší než v letošním roce. Podíl financování na zahraničním trhu dosáhne maximálně 40 % roční hrubé výpůjční potřeby, podíl krátkodobých instrumentů se bude i nadále pohybovat pod limitní hranicí 20 %. Cílové pásmo pro průměrnou splatnost se snižuje na 5,25 až 6,25 let díky nižšímu refinančnímu riziku.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Související informace

 • Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2011
  • Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2012 a 2013, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2012 a 2013 a s aktuálním Fiskálním výhledem České republiky z října 2010.
 • Emisní kalendáře na 1. čtvrtletí 2011
  • Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetku
   Publikováno dne 2.12.2010 v 11:30

Nejčtenější