Novinky

Přípravy nového zákona o rozpočtovém určení daní zahájeny

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Rozpočtové určení daní
 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Obce
 • Asociace krajů ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • Zákon o rozpočtovém určení daní
 • Sdružení místních samospráv ČR
 • Spolek pro obnovu venkova

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na setkání se zástupci zainteresovaných organizací představil teze k diskusi o novém zákonu o rozpočtovém určení daní (RUD). Promítnou se do něj priority vlády zveřejněné v programovém prohlášení.

„Naším cílem je snížit současný rozdíl (cca 4,5 násobek) mezi „nejchudšími“ obcemi a „nejbohatšími“ městy ve výnosu sdílených daní na obyvatele. Vedle snížení tohoto rozdílu je také důležité nastavit rovné podmínky pro financování statutárních měst. Racionální argument pro zvláštní příjmový koeficient lze vznést pouze u příjmů pro hlavní město, které je zároveň krajem,“ uvedl ministr Kalousek.

„Ke zmírnění rozdílů využijeme prostředků z národních dotačních programů, které jsou administrativně náročné a málo efektivní. Je lépe, pokud se tyto prostředky stanou součástí autonomních příjmů, rozhodovat o nich budou samotné obce a nikoli úředníci z centra,“ dodal ministr. Neoddělitelnou součást diskuse o RUD představuje podle něj i nová konstrukce daně z nemovitosti, která je 100% příjmem obecních rozpočtů.

Mezi další okruhy k diskusi patří:

 • Rozšíření či zúžení portfolia sdílených daní.
 • Omezené rozšíření počtu kritérií, podle kterých se daňový výnos přerozděluje mezi obce (např. demografická struktura, počet žáků základních škol, rezidenční rozloha).
 • Definice „záklopky“, tj. obce a kraje budou automaticky participovat na kladných i záporných efektech spojených s ekonomickým vývojem, ovšem participace na efektech vyplývajících z legislativních změn bude podléhat politickému rozhodnutí (např. dodatečný výnos získaný zvýšením sazby DPH směrovat na úhradu penzijní reformy).
 • Zapojení vyrovnávacích mechanismů dle hospodářské vyspělosti regionu.
 • Motivační prvky a zájem obcí na příznivém podnikatelském prostředí.
 • Míra příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti.

Setkání se zúčastnili zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova, Asociace krajů ČR, poslanci, senátoři i zástupci jiných ministerstev. Ministerstvo financí s nimi počítá při spolupráci na tvorbě nového zákona o RUD. „Společným zájmem je vytvořit dlouhodobě stabilní systém financování rozpočtů územních samospráv, který umožní lepší plánování jejich výdajů,“ sdělil ministr Kalousek.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Nejčtenější