Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje Makroekonomickou predikci a Fiskální výhled České republiky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Makroekonomická predikce
  • Hrubý domácí produkt
  • Fiskální výhled ČR

Podle Makroekonomické predikce by v celém roce 2010 měl být růst nominálních i reálných makroagregátů, významných z hlediska příjmů vládního sektoru, proti původním předpokladům podstatně dynamičtější. V roce následujícím lze naopak očekávat mírné zpomalení, což by ale nemělo mít výrazně negativní dopad na daňové základy. Z prognózy vyplývá, že nedojde k ohrožení splnění fiskálního cíle – deficitu sektoru vlády ve výši 4,6 % HDP v roce 2011.

K oživování ekonomického výkonu v České republice dochází již od 3. čtvrtletí 2009. Oživení světové ekonomiky však zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami, jejichž hlavním zdrojem jsou stavy veřejných rozpočtů a bankovního sektoru v některých zemích eurozóny.

Pro rok 2010 se předpokládá pro Českou republiku růst reálného HDP o 2,2 %, příspěvky hlavních výdajových složek by přitom měly být vyrovnané. Očekává se zároveň, že zpomalení růstu některých zahraničních ekonomik a jiné faktory by v roce 2011 mohly vést k mírnému zpomalení růstové dynamiky na 2,0 %. Průměrná míra inflace je odhadnuta pro rok 2010 k hodnotě 1,5 %, pro rok následující je počítáno s urychlením růstu spotřebitelských cen na 2,2 %.

Na trhu práce se stále ještě projevují důsledky recese. Po výrazném nárůstu míry nezaměstnanosti by v roce 2010 mělo být dosaženo vrcholu na úrovni cca 7,4 % v průměru za celý rok (podle metody VŠPS, jež je odlišná od míry registrované nezaměstnanosti). Poté by měla nezaměstnanost začít pozvolna klesat. Zaměstnanost se v letošním roce dle odhadu sníží o 1,2 %, v roce 2011 by pak měla již růst, a to o 0,8 %. Objem mezd a platů se v roce 2010 pravděpodobně zvýší o 0,5 %, v roce příštím až o 3,4 %, a to i přes snížení objemu mezd v sektoru centrální vlády o 10 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Makroekonomická predikce Ministerstva financí reflektuje aktuální fiskální výhled, který prezentuje konsolidační strategii vlády k dosažení deficitu vládního sektoru ve výši 2,9 % HDP v roce 2013. Fiskálním cílem pro rok 2010 je udržet deficit sektoru vlády na úrovni 5,3 % HDP. Jeho výši odhaduje Ministerstvo financí v daném okamžiku na 5,1 % HDP. Jelikož je však tohoto zlepšení dosaženo účetním zachycením prémií z emitovaných dluhopisů, kteréžto se již v obdobném rozsahu nebude v příštích letech opakovat (a nejedná se tedy o udržitelný strukturální vliv), není uvažováno o rozvazování doposud zavázaných výdajů na tento rok.

Jak na formulování fiskální politiky, tak makroekonomické predikce působí v roli rizikového faktoru nadále vývoj v EU, kde lze předjímat i nižší hospodářský růst EU, než je v současnosti očekáváno. Dopad naznačeného procesu by měl negativní vliv především na malou a otevřenou ekonomiku České republiky s relevantními důsledky na výši deficitů, resp. na objem opatření nutných k jejich dosažení.

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

 

Dokumenty

  • Makroekonomická predikce - říjen 2010
  • Fiskální výhled České republiky

 

Nejčtenější