Novinky

Česká republika vyčerpala 99,54 % prostředků strukturálních fondů na období 2004 - 2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva
  • Česká republika
  • Strukturální fondy
  • Programové období 2004-2006
  • Evropská komise

Ve dnech 29. a 30. září 2010 odeslal Platební a certifikační orgán (Ministerstvo financí) Evropské komisi závěrečné žádosti o platbu za programové období 2004-2006. Prostředky strukturálních fondů v období 2004 - 2006 byly konečnými příjemci vynakládány až do poloviny roku 2009, poté měly členské státy rok a čtvrt na uzavření všech programů (tj. na zaúčtování zbývajících prostředků, jejich kontrolu, certifikaci a audit).

Tímto krokem došlo k uzavření programového období 2004-2006 ze strany ČR. Po kladném posouzení těchto žádostí Evropskou komisí dojde k vyplacení zbývajících 5 %, které jsou na dané operační programy doposud zadržovány.

Česká republika byla při čerpání strukturálních fondů v programovém období 2004-2006 mimořádně úspěšná. Z celkového počtu třinácti operačních programů vyčerpalo deset programů svou alokaci na 100 %, všechny zbývající se pohybují nad 90 %. Celkově bylo v tomto období z evropských prostředků vyčerpáno 1 684,76 mil. EUR, což představuje 99,54 % z alokace přidělené ČR v rámci strukturálních fondů pro programové období 2004-2006.

 

Podrobný přehled čerpání operačních programů:

 

Operační program (OP)/fond Alokace (EUR) Vyčerpáno z alokace (EUR) Vyčerpáno z alokace v %
Společný regionální operační program (ERDF1) 407 055 051 407 055 051 100%
Společný regionální operační program (ESF2) 47 277 520 45 850 377 96,98%
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (EAGGF3) 169 790 354 165 684 645 97,58%
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (FIFG4) 4 111 073 3 762 597 91,52%
OP Průmysl a podnikáni (ERDF) 260 852 142 258 898 126 99,25%
OP Infrastruktura (ERDF) 246 360 355 246 360 355 100%
OP Rozvoj lidských zdrojů (ESF) 318 819 283 318 819 283 100%
Jednotný programový dokument pro Prahu – Cíl 2 (ERDF) 71 295 400 71 295 400 100%
Jednotný programový dokument pro Prahu – Cíl 3 (ESF) 58 793 363 58 793 363 100%
EQUAL (ESF) 32 100 930 32 100 930 100%
Interreg Polsko (ERDF) 34 502 947 34 502 947 100%
Interreg Sasko (ERDF) 13 036 240 13 036 240 100%
Interreg Bavorsko 8 600 000 8 600 000 100%
Interreg Slovensko 8 999 999 8 999 999 100%
Interreg Rakousko 11 000 000 11 000 000 100%

CELKEM

1 692 594 657 1 684 759 313 99,54%

 


 

 

1 Evropský fond regionálního rozvoje
2 Evropský sociální fond
3 Evropský zemědělský záruční a orientační fond
4 Evropský rybářský fond

Nejčtenější